EAB系列编码器

  ⚫ 高分辨率,分辨率可达 21bit
  ⚫ 多圈分辨率可达 16bit,通过电池保持多圈位置
  ⚫ 高重复定位精度高
  ⚫ 通过 BiSSC 传输绝对位置,兼容 SSI
  ⚫ 通讯速率可达 10MHz
  ⚫ 15mm 以下厚度
 • 价格询问
 • 产品概况
 • 性能特点
 • 规格参数
 • 细节展示
 • 使用案例
 • ⚫       高分辨率,分辨率可达 21bit 

  ⚫       多圈分辨率可达  16bit,通过电池保持多圈位置 

  ⚫       高重复定位精度高 

  ⚫       通过 BiSSC 传输绝对位置,兼容  SSI 

  ⚫       通讯速率可达 10MHz 

  ⚫       15mm 以下厚度

  价格询问

  请填写您的相关资料,我们将及时进行反馈!

  • 姓名:
  • 电话:
  • 邮箱:
  主题:
  留言:
  验证码: